Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ: Πληροφορίες για την διδασκαλία του μαθήματος

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες,

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος “Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ” θα πραγματοποιηθεί μέσω βιντεοδιαλέξεων και συγχρονισμένης επικοινωνίας μέσω ZOOM. Πιο συγκεκριμένα,

  • Στην αρχή κάθε εβδομάδας θα αναρτώνται στο e-learning του μαθήματος οι εβδομαδιαίες βιντεοδιαλέξεις. Η ανάρτηση των βιντεοδιαλέξεων θα αρχίσει να πραγματοποιείται από την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας του εξαμήνου, δηλαδή από την Δευτέρα 15/2/2021.
  • Θα υπάρχει εβδομαδιαία συγχρονισμένη επικοινωνία μέσω ZOOM για συζήτηση – επίλυση αποριών και ασκήσεων (πέραν των ασκήσεων των βιντεοσκοποιμένων παραδόσεων). Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις μέσω ZOOM θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται από την δεύτερη εβδομάδα διδασκαλίας του εξαμήνου, δηλαδή από την Δευτέρα 22/2/2021.

Για να παρακολουθήσετε τις βιντεοδιαλέξεις θα πρέπει να εγγραφείτε στο e-learning του μαθήματος “Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ” σύμφωνα με τις ακόλουθες πληροφορίες. (Η περίοδος εγγραφής είναι 14/2/2021 έως 15/3/2021. Μετά το πέρας των δηλώσεων μαθημάτων θα γίνει απεγγραφή όλων των φοιτητών/-τριών και θα γίνει σύνδεση του μαθήματος με την γραμματεία.)

Όνομα μεθόδου εγγραφής: Πιθανότητες ΙΙ, Εαρινό 2020-2021
Κλειδί εγγραφής: Probability-II-spring-semester-2020/2021

Ο σύνδεσμος ZOOM για εβδομαδιαίες συναντήσεις είναι ο ακόλουθος. (Εκ παραδρομής ο σύνδεσμος ZOOM ανακοινώθηκε καθυστερημένα. Παρακαλώ την Δευτέρα 22/2/2021 συνδεθείτε στις 21:00 ώε 22:00.)
https://authgr.zoom.us/j/94793965445?pwd=TElCdndRWW44andybHVCZmtieTlJdz09
Meeting ID: 947 9396 5445
Passcode: 240355

Οι διδάσκοντες,
Γ. Αφένδρας, Γ. Τσακλίδης