“Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ”: Πληροφορίες σχετικά με την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021

Αγαπητοί/-ες,

Σας ενημερώνουμε ότι η τελική εξετάση του μαθηματος «Θεωρία Πιθανοτήτων ΙΙ» θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15/9/2021 και ώρα 12:30. Θα πραγματοποιηθεί μέσω του e-learning του μαθήματος (στο Section με τίτλο «Τελική Εξέταση, Σεπτεμβρίου 2021») με την μορφή QUIZ (αποτελούμενο από ερωτήσεις κλειστού τύπου – πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενού/κενών).

Η διάρκεια του QUIZ είναι 60 λεπτά της ώρας και δεν θα επιτρέπεται η πλοήγηση του QUIZ. Πληροφορίες σχετικά με το QUIZ θα υπάρχουν στην Περίληψη του Section της εξέτασης και θα μπορείτε να τις διαβάσετε από τις 12:15 την ημέρα της εξέτασης.

Μετά το τέλος της χρονικής διάρκειας, οι απαντήσεις υποβάλλονται αυτόματα.

Εκ μέρους των διδασκόντων,
Γ. Αφένδρα