Κλασική Διαφορική Γεωμετρία Ι (Επαναληπτικό) – Αναπληρώσεις Μαθημάτων

Οι διαλέξεις του μαθήματος που δεν πραγματοποιήθηκαν στις 18/02 και 19/02 θα αναπληρωθούν ως εξής:

τις Παρασκευές 05/03, 12/03, 19/03, 02/04 και 09/04, οι προγραμματισμένες διαλέξεις του μαθήματος θα παραταθούν κατά μία ώρα, δηλαδή τις ημερομηνιες αυτές το μάθημα θα διδάσκεται στις 15:00-18:00.

Ο διδάσκων,
Κ. Πολυμεράκης