Κλασική Διαφορική Γεωμετρία Ι (Επαναληπτικό) – Έναρξη Μαθήματος

Η διδασκαλία του μαθήματος Κλασική Διαφορική Γεωμετρία Ι (Επαναληπτικό) θα ξεκινήσει την
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου. Οι παραδόσεις θα γίνονται εξ αποστάσεως μέσω του Zoom. Ο σύνδεσμος
για την πρώτη διάλεξη θα κοινοποιηθεί προσεχώς στην ιστοσελίδα του προγράμματος μαθημάτων:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSE5W1EkYUOazZxR-HmCHmhMpx5qN9V0Ik1TVcgcBOZwD5lJs56s9KRgncVX8gVIhVuQeAurPA4WW9i/pubhtml#

Ο διδάσκων,
Κ. Πολυμεράκης