Λειτουργία Γραμματείας Τμήματος 12-1-2022

Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του Τμήματος θα παραμείνει σήμερα κλειστή λόγω κατάληψης του κτιρίου Γραμματειών της Σ.Θ.Ε.