ΜΑΘΗΜΑΤΑ Φ. ΠΕΤΑΛΙΔΟΥ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι (ΤΜΗΜΑ Β) ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΣΙΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΕΣ ΙΙ

Παρακαλούνται οι φοιτητές των μαθημάτων Αναλυτική Γεωμετρία Ι (Τμήμα Β) και Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες ΙΙ, που διδάσκω, να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των μαθημάτων στο elearning, όπου έχω ανεβάσει υλικό των μαθημάτων και τους συνδέσμους για τα τηλεμαθήματα μέσω του Skype for business.

 

Η διδάσκουσα,

Φ. Πεταλίδου