ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

Τα υποχρεωτικά επιλογής, μαθήματα 4ου έτους του τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

και

Γενική Τοπολογία

θα ξεκινήσουν να διδάσκονται την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, με διδάσκοντα τον κ. Ελευθέριο Ντοβόρη. Δείτε και το πρόγραμμα.

 

Ο δ/ντης του τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης

Ρωμανός Διογένης Μαλικιώσης