Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά

Αγαπητές Φοιτήτριες και Αγαπητοί Φοιτητές,

στα πλαίσια της εκδήλωσης  “Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ” θα γίνει την Τρίτη 18 Μαίου παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Μαθηματικά. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Α.Π.Θ.

Εκ Μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

Χρυσόστομος Ψαρουδάκης