Παράθεση διάλεξης από την υποψήφια διδάκτορα κα Λύκου Ροδή

Την Τρίτη, 10/12 η υποψήφια διδακτόρισσα του Τμήματός μας κα Λύκου Ροδή, θα δώσει διάλεξη στην αίθουσα Μ2, ώρα 1μμ, στα πλαίσια των σεμιναρίων του Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, και του Εργαστηρίου Χάους, Πολυπλοκότητας και Στοχαστικής Ανάλυσης, με θέμα
“ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ”
Καλείσθε να παρευρεθείτε.
Από τον Τομέα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας