Παρουσίαση Διπλωματικής Γρηγορίας Ιωσηφίδου (ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11.00πμ στην αίθουσα Μ3 (με φυσική παρουσία), η μεταπτυχιακή φοιτήτρια της ειδίκευσης «Θεωρητικά Μαθηματικά», κα. Γρηγορία Ιωσηφίδου, θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία, με τίτλο:

«Θεωρία πεπερασμένων πλαισίων και το πρόβλημα SIC-POVM»

Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή