Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας από τον μεταπτυχιακό φοιτητή της ειδίκευσης ” Στατιστική και Μοντελοποίηση” κ. Ιωάννη Καρρά

Παρουσιαση Διπλ Διατριβης  Ι. Καρρά

Τιτλος

Αλγόριθμοι ομαδοποίησης σε κατευθυνόμενους γράφους.
Εφαρμογή στο δίκτυο των μαθηματικών.

Τριτη 23 Φεβρουαριου 2021 ωρα 16:00

στον Ιστοτοπο

https://authgr.zoom.us/j/97089010178?pwd=Zmo1RzdKWXRLOUVZQU1jWVV6ZzFxUT09