Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Αθανάσιος Μπεσλίκας

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:15 π.μ., ο μεταπτυχιακός φοιτητής Αθανάσιος Μπεσλίκας, θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο

Αμφιμονότιμες συναρτήσεις σε χώρους ολόμορφων συναρτήσεων

Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας θα γίνει διαδικτυακά μέσω Zoom:

https://authgr.zoom.us/j/98666016538

Δ. Μπετσάκος (επιβλέπων της διπλωματικής εργασίας)