Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Γρηγόριος Κοψαχείλης

Την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11 π.μ. ο μεταπτυχιακός φοιτητής Γρηγόριος Κοψαχείλης θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο

“C*-Τανυστικά Γινόμενα και Πυρηνικότητα”

Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας θα γίνει διαδικτυακά μέσω Zoom. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ζητήσουν τους κωδικούς πρόσβασης από εμένα ή κάποιο άλλο μέλος τού Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης.

Δ. Μπετσάκος (επιβλέπων της διπλωματικής εργασίας)