Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Σταύρου Μίσχου

Την Παρασκευή 20/12, στην αίθουσα Μ3, και ώρα 13:15, ο Σταύρος Μίσχος, μεταπτυχιακός  φοιτητής του ΠΜΣ στην ειδίκευση “Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου”, θα υποστηρίξει τη διπλωματική του εργασία με θέμα:

Σχεδιασμός ελέγχου συστημάτων με χρήση συναρτήσεων Lyapunov”.

Ο επιβλέπων

Ε. Κάππος