Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Κ. Γεωργάκη

Την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου και με έναρξη  4.00μμ η κα Κ. Γεωργάκη, φοιτήτρια του ΠΜΣ στην ειδίκευση “Στατιστική και Μοντελοποίηση” θα υποστηρίξει με τηλεδιάσκεψη τη διπλωματική της εργασία  με τίτλο “Βέλτιστος έλεγχος και φίλτρο Kalman”.  Μπορείτε να προμηθευτείτε τον σχετικό σύνδεσμο στέλνοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση tsaklidi@math.auth.gr