Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κας Στέλλας Χαρούπα

Ανακοινώνεται ότι, την Δευτέρα 21/12/2020, στις 18:30,  η μεταπτυχιακή φοιτήτρια της ειδίκευσης “Στατιστική και Μοντελοποίηση” του ΠΜΣ στα Μαθηματικά κα Στέλλα Χαρούπα, θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία  με τίτλο:

«Συνδυασμός Δειγματοληπτικών Δεδομένων και Βοηθητικών Μεταβλητών για Εκτίμηση

σε Μικρές Περιοχές (Small Area) με τον Σύνθετο Εκτιμητή του Μοντέλου Fay-Herriot»

Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσω της πλατφόρμας
Meeting ID: 994 6553 8508
Passcode: 319399