ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: “Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση γεωργικών καλλιεργειών της χώρας με τη χρήση συνελικτικών νευρωνικών δικτύων και δορυφορικών εικόνων Sentinel-2. Εφαρμογή στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών”

Την Παρασκευή 19/11, 1.30-2.30μμ, η κα Ελένη Παπαδοπούλου, φοιτήτρια του ΠΜΣ στην ειδίκευση “Στατιστική και Μοντελοποίηση”, θα υποστηρίξει στην αίθουσα Μ2, σε δημόσια παρουσίαση (με φυσική παρουσία), την διπλωματική της εργασία με τίτλο

“Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αυτοματοποιημένη χαρτογράφηση γεωργικών καλλιεργειών της χώρας με τη χρήση συνελικτικών νευρωνικών δικτύων και δορυφορικών εικόνων Sentinel-2. Εφαρμογή στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών”

Η διπλωματική πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος EMOS.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση και διαδικτυακά μέσω