Παρουσίαση Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας της κας. Ι. Ανδρούτσου

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου  2019 και ώρα 13:15 η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Μαθηματικών της Ειδίκευσης Θεωρητικών Μαθηματικών κ. Ιοκάστη Ανδρούτσου θα παρουσιάσει στην Αίθουσα Μ2 τη διπλωματική εργασία της με τίτλο:

Περί της ισοπεριμετρικής ανισότητας

Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.

Από τον Τομέα Γεωμετρίας