Παρουσίαση Διπλωματικής του Φοιτητή του ΠΜΣ Στατιστική και Μοντελοποίηση Δ. Ζησιόπουλου

O φοιτητής του ΠΜΣ Στατιστική και Μοντελοποίηση κ. Δ. Ζησιόπουλος θα παρουσιάσει την διπλωματική του εργασία με τίτλο

¨ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΛΜΑΤΟΣ¨

την Παρασκευή 13/5,  στις 17:30. Η παρουσίαση θα γίνει εξ αποστάσεως. Τα στοιχεία σύνδεσης στο ΖΟΟΜ δινονται παρακάτω:

Join Zoom Meeting
https://authgr.zoom.us/j/96002462496
Meeting ID: 960 0246 2496