Παρουσίαση Ειδικού Θέματος – Μαστοράκης Παύλος, Περί Διαδικασιών Επιλογής Μοντέλου, οι Διαδικασίες AIC και BIC

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019, 12:00 – 13:00, Αίθουσα Μ2

Ομιλητής: Μαστοράκης Παύλος

Τίτλος: Περί Διαδικασιών Επιλογής Μοντέλου, οι Διαδικασίες AIC και BIC

Επιβλέπων: Επικ. Καθ. Αφένδρας Γεώργιος