Παρουσίαση Ειδικού Θέματος

Την Παρασκευή 26/3/2021 και ώρα 12:30 η φοιτήτρια του τμήματός μας Κυριακή Ηλιάδη-Χάρμανα θα παρουσιάσει ειδικό θέμα με τίτλο “Περί Πολυδιάστατης Κανονικής Κατανομής”.

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας

Ο επιβλέπων του ειδικού θέματος,
Αφένδρας Γιώργος