Παρουσίαση Ειδικού Θέματος

Την Παρασκευή 26/3/2021 και ώρα 12:00 η φοιτήτρια του τμήματός μας Μαρκέλλα Μπουχορίκου θα παρουσιάσει ειδικό θέμα με τίτλο “Μέθοδοι επιλογής σημαντικών χαρακτηριστικών”.

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας

Ο επιβλέπων του ειδικού θέματος,
Μπράτσας Χαράλαμπος