Παρουσίαση Ειδικού Θέματος

Την Παρασκευή 11/6/2021 και ώρα 11:00 π.μ. ο φοιτητής του τμήματός μας Μάριος Ζέρβας θα παρουσιάσει ειδικό θέμα με τίτλο

“Περί Αυτοπαλίνδρομων Μοντέλων”

Η παρουσίαση θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας 
Meeting ID: 986 5690 9028
Passcode: 259393

Ο επιβλέπων,
Γ. Αφένδρας