Πιθανότητες ΙΙ: Αναβολή παρουσίασης γραπτών

Σας ενημερώνουμε ότι αναβάλεται η παρουσίαση των γραπτών εξετάσεων του μάθηματος Πιθανότητες ΙΙ, όπως αυτή είχε οριστεί για την Πέμπτη 27/2/2020.

Θα υπάρξει ανακοίνωση σχετικά με την νέα ημερομηνία παρουσίασης.

Γ. Αφένδρας