Προκήρυξη Βραβείου ΙΤΕ 2021-Θετικές Επιστήμες

Εκ μέρους του Ιδρύματος Τεχνολογίας & ΄Ερευνας (ΙΤΕ), θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε ότι έχει αναρτηθεί η προκήρυξη για το Βραβείο Εξαίρετης
Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας για το έτος 2021 στον τομέα των Θετικών
Επιστημών.

Προς τούτο, θα θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε θερμά τα κάτωθι:
– να αναρτήσετε την προκήρυξη στις Ανακοινώσεις του Τμήματός σας (και στα
social media, π.χ. Facebook σελίδα, Twitter).

– να την προωθήσετε στους Προέδρους/Μέλη ΔΕΠ/φοιτητές των Τμημάτων σας
προς ενημέρωση των διδασκόντων και των φοιτητών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 30 Ιουνίου 2021.

Το link της προκήρυξης:
https://www.forth.gr/_gfx/pdf/Prokirixi-2021.pdf

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και
παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με τιμή,
Καλλιρόη Μαυραντώνη
Υπεύθυνη Βραβείου ΙΤΕ
Τηλ.: 2810391509
www.forth.gr