Προχωρημένα Θέματα Άλγεβρας – Εξετάσεις Σεπτεμβρίου

Αγαπητές Φοιτήτριες και Αγαπητοί Φοιτητές,

όσοι επιθυμούν να δώσουν το μάθημα “Προχωρημένα Θέματα Άλγεβρας” την Τρίτη 21/09/2021 να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα (mail: chpsaroud@math.auth.gr).

Ο Διδάσκων,

Χρυσόστομος Ψαρουδάκης