Πρωτόκολλο διαχείρισης Covid-19 και ορισμός Τοπικού Υπευθύνου

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένο έγγραφο της Γραμματείας Πρυτανικού Συμβουλίου σχετικά με το πρωτόκολλο διαχείρισης πιθανά ύποπου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19.

Συμπληρωματικά σας ενημερώνουμε ότι Τοπικός Υπεύθυνος ορίστηκε ο κ. Ρ.Δ. Μαλικιώσης-αναπληρωτής καθηγητής (romanos@math.auth.gr, 2310 997957) και αναπληρωτής αυτού ο κ. Α. Κουτσογιάννης-αναπληρωτής καθηγητής (akoutsogiannis@math.auth.gr, 2310 997945).

155 ΘΗΔ 19-Πρωτόκολλο Covid 19 ΑΠΘ -1

Από τη Γραμματεία