Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80

Παρακαλούμε βρείτε παρακάτω την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80.

ΠροσκλησηΕκδηλωσηςΕνδιαφεροντοςΠΔ407

Από τη Γραμματεία