Πρώτο μάθημα Λογισμού ΙΙ (τμήμα Α ΚΑΙ τμήμα Β)

Τη Δευτέρα 15/02/2021 θα γίνει η πρώτη συνάντηση για το μάθημα Λογισμός ΙΙ (Τμήμα Α ΚΑΙ Τμήμα Β). Η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 8.45πμ μέσω του ΖΟΟΜ. Θα ειπωθούν κάποια βασικά πράγματα σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας, και θα ακολουθήσει το πρώτο μάθημα, σε διαφάνειες.

Το link υπάρχει στο elearning. Επειδή προς το παρόν είναι πολύ λίγοι οι συνδεδεμένοι φοιτητές με το elearning του μαθήματος, τα στοιχεία της συνάντησης θα αναρτηθούν 15 λεπτά πριν την έναρξη του πρώτου μαθήματος (δηλ. 8.30πμ) και στην παρακάτω ιστοσελίδα:

https://sites.google.com/site/romanosdiogenesmalikiosis/teaching/logismos-ii-earino-20–21

Οι διδάσκοντες

Ρωμανός Διογένης Μαλικιώσης

Ανέστης Φωτιάδης