Στατιστική + Μαθηματική Στατιστική: Εγγραφή στο e-learning

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες,

Για όσους επιθυμούν να εγγραφούν στο e-learning του μαθήματος «Στατιστική-0503» ή «Μαθηματική Στατιστική-0534», που θα διδαχθούν σε από κοινού διδασκαλία, το Όνομα μεθόδου εγγραφής είναι Στατιστική + Μαθηματική Στατιστική: Αυτοεγγραφή, και το Κλειδί εγγραφής είναι Stat+MathStat_20-21

Σημειώνονται τα ακόλουθα:

    1. Επειδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το e-learning του μαθήματος «Στατιστική» η εγγραφή θα γίνει στο e-learning του μαθήματος «Μαθηματική Στατιστική» για όλους.
    2. Η εγγραφή αυτή θα ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση των δηλώσεων μαθημάτων.
    3. Σε εβδομαδιαία βάση θα αναρτώνται βίντεο-διαλέξεις των μαθημάτων. Επίσης θα υπάρχει εβδομαδιαία επικοινωνία του διδάσκοντα με τους/τις φοιτητές/-τριες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM για επίλυση αποριών.
    4. Έχουν ήδη αναρτηθεί οι βιντεοδιαλέξεις που αντιστοιχούν στο 1ο 3-ωρο της 1ης εβδομάδας.
    5. Η επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ZOOM θα αρχίσει από την δεύτερη εβδομάδα μαθημάτων (12/9-16/9). Όσοι/-ες εγγραφούν θα ενημερωθούν με email μέσω του e-learning.

* Το μάθημα «Μαθηματική Στατιστική-0534» μπορούν να το δηλώσουν μόνο όσοι/-ες έχουν ήδη περάσει το μάθημα «Στατιστική-0503» μέχρι την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020.

Ο Διδάσκων,
Γ. Αφένδρας