Στατιστική (0503) – Εξετάσεις Ιουνίου 2020

Αγαπητοί/-ές φοιτητές/-τριες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την εξέταση του μαθήματος «Στατιστική (θεωρία)» την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2020. Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις ως εξής:

Φάση 1η:
Οι εξεταζόμενοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ένα τεστ πολλαπλής επιλογής, περιορισμένης διάρκειας 45 λεπτών της ώρας. Η απόδοση των εξεταζόμενων στο τεστ αυτό θα καθορίσει ποιοι/-ες θα έχουν το δικαίωμα προσέλευσης στην δεύτερη φάση εξέτασης, όπως αυτή περιγράφεται πιο κάτω. Ο σκοπός του τεστ είναι ΜΟΝΟ η πρόκριση στην 2η φάση (pass or fail). Η βαθμολόγηση των φοιτητών θα προκύψει από την 2η φάση. Σημειώστε ότι περνώντας κάποιος στην 2η φάση δεν εξασφαλίζει ότι έχει περάσει το μάθημα, αυτό θα καθοριστεί από την εξέταση της 2ης φάσης.

Φάση 2η:
Όσοι/-ες φοιτητές/-τριες προκριθούν από την 1η φάση, θα εξετασθούν διαδικτυακά μέσω του Skype for Business, βάσει προγράμματος που θα κατακρτηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης. Η προφορική εξέταση θα είναι περίπου 15 λεπτά της ώρας από τον καθένα από τους δύο διδάσκοντες (Αφένδρας, Μπράτσας). Ο τρόπος διεξαγωγής της προφορικής εξέτασης έχει ως εξής. Ο/η κάθε φοιτητής/-τρια θα εξετασθεί τόσο σε ερωτήσεις κατανόησης/κρίσεως που μπορούν να απαντηθούν προφορικά χωρίς κάποιον υπολογισμό, όσο και σε ερωτήσεις στις οποίες κάποιος/-α θα πρέπει να έχει χαρτί και μολύβι ώστε να κάνει τους απαραίτητους υπολογισμούς. Επιτρέπονται τυπολόγιο και υπολογιστική μηχανή.

Υ.Γ. Η ύπαρξη της 1ης φάσης οφείλεται στον πολύ μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων στο μάθημα (607 άτομα). Όπως γνωρίζετε, θα πρέπει να δηλώσετε εάν θα συμμετέχετε ή όχι στην εξέταση του μαθήματος. Σε περίπτωση που ο αριθμός συμμετεχόντων δεν είναι πολύ μεγάλος, οι διδάσκοντες μπορούν να προχωρήσουν στην 2η φάση (προφορική εξέταση) χωρίς την διεξαγωγή του τεστ πολλαπλής επιλογής της 1ης φάσης.

 

Οι διδάσκοντες,
Γ. Αφένδρας, Χ. Μπράτας

 

[Το πιο πάνω μήνυμα έχει αποσταλεί σε όσους έχουν δικαίωμα συμμετοχής – έχουν δηλώσει το μάθημα – στο προσωπικό τους ιδρυματικό email, τόσο μέσω του e-learning όσο και του sis.]