Στατιστική (0503)

Αγαπητοί/-τές Φοιτητές/-τριες,

Η συνέχεια του μαθήματος «Στατιστική» θα πραγματοποιηθεί μέσω βίντεο-διαλέξεων, οι οποίες θα αναρτηθούν στο e-learning του μαθήματος. Επίσης, θα υπάρξουν ώρες συζήτησης για απορίες/διευκρινήσεις.

Από αρχές της εβδομάδας θα σας δοθεί πρόσβαση στο e-learning του μαθήματος, καθώς επίσης και, μέσω e-mail, θα σας αποσταλούν σχετικές λεπτομέρειες.

Γ. Αφένδρας