Σχετικά με την εξέταση του μαθήματος “Λογισμός Ι” (Τμήμα Α και Τμήμα Β)

Η εξέταση στο μάθημα Λογισμός Ι θα γίνει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 11.15 μέσα από την ιστοσελίδα του e-learning. Οι ερωτήσεις θα καλύπτουν όλη την ύλη του μαθήματος, θα είναι πολλαπλής επιλογής και μετά που θα απαντηθεί ή θα μείνει αναπάντητη μια ερώτηση δε θα είναι δυνατό να υπάρξει κάποια αλλαγή στην απάντηση.

Οι διδάσκοντες,

Α. Συσκάκης και Α. Φωτιάδης