Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος ΛΟΓΙΣΜΟΣ IV, και για τα δύο τμήματα

Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Η διδασκαλία του μαθήματος ΛΟΓΙΣΜΟΣ IV έχει μεταφερθεί από τις αρχές της εβδομάδας εξ ολοκλήρου στην πλατφόρμα του elearning, και θα είναι ΚΟΙΝΗ και για τα δύο τμήματα. Το υλικό που θα ανεβαίνει σε εβδομαδιαία βάση θα αποτελείται από σημειώσεις, προτεινόμενες ασκήσεις, και βιντεοσκοπημένες παραδόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε στο Forum ανακοινώσεων του μαθήματος στο elearning.

Οι διδάσκοντες,

Π. Γαλανόπουλος

Ρ. Δ. Μαλικιώσης