Σχετικά με το μάθημα «Ανάλυση Δεδομένων» του 6ου εξαμήνου

Αγαπητοί φοιτητές, οι διαλέξεις του μαθήματος «Ανάλυση Δεδομένων»  θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 8:30-11:00 και θα γίνονται κάθε Τετάρτη αντί για Πέμπτη. Οι παραδόσεις θα γίνονται εξ αποστάσεως μέσω του ZOOM.

https://authgr.zoom.us/j/97187794771?pwd=UTBqbmxudk5RL0hsaVNTZTBGN1YwUT09

Ο διδάσκων

Δρ. Χαράλαμπος Μπράτσας