ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, που θέλουν να εξετασθούν στο μάθημα ΚΛΑΣΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να εξετασθούν είτε από τον διδάσκοντα του τμήματός τους (για το τμήμα B ο κ. Μπατακίδης, για το τμήμα A ο κ. Κάππος) είτε από τον διδάσκοντα του επαναληπτικού μαθήματος κ. Πολυμέρακη, ΕΦΟΣΟΝ, βέβαια, ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020-2021. Φοιτητές και φοιτήτριες που δεν έχουν δηλώσει το επαναληπτικό μάθημα δεν μπορούν να εξετασθούν από τον κ. Πολυμεράκη.

Από τον Τομέα Γεωμετρίας