ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΜΙΓΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (επαν/κο)”

Μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις της 1ης εβδομάδας στη σελίδα

https://sites.google.com/view/petros-galanopoulos/home

στο πεδίο

teaching/complex analysis

Εκεί θα ανεβαίνουν οι σημειώσεις κάθε εβδομάδα,  μέχρι νεοτέρας.

Ο διδάσκων
Π. Γαλανόπουλος