Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας Γ. ΚΟΛΑΒΕΡΙ-αλλαγή στην ημέρα

Την Τετάρτη 18/12, στην αίθουσα Μ2, ώρα 13.15, η Γκρεσίλντα Κολαβέρι, μεταπτυχιακή  φοιτήτρια του ΠΜΣ ¨Στατιστική και Μοντελοποίηση”, θα υποστηρίξει τη διπλωματική της εργασία με θέμα “Μελέτη χρονοσειρών χρηματοοικονομικών μεγεθών με χρήση κρυφών Μαρκοβιανών μοντέλων και νευρωνικών δικτύων ”.
Καλείσθε να παρευρεθείτε