ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τη Τρίτη 14 Απριλίου 2020 ώρα 11:00 π.μ. ο κ. Πασχάλης Χαραλάμπους, φοιτητής τους ΠΜΣ της ειδίκευσης “Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου”  θα υποστηρίξει τη διπλωματική του εργασία. Η υποστήριξη θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, ανοικτή στο κοινό, στο σύνδεσμο:

https://zoom.us/j/8642014855?pwd=Vlk4NWlZVC9wNG0ydTc2S3Y1NTRyUT09

Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή