[01/06/2021] Σεμινάριο Μαθηματικής Ανάλυσης – Στέλιος Σαχπάζης, Πολλαπλασιαστικές συναρτήσεις σε μετατοπισμένους πρώτους

Τρίτη 1 Ιουνίου, 11:15 – 12:00. Η ομιλία θα γίνει ONLINE.

Ομιλητής: Στέλιος Σαχπάζης (Université de Montreal)

Τίτλος: Πολλαπλασιαστικές συναρτήσεις σε μετατοπισμένους πρώτους

Περίληψη: Η κατανόηση της τοπικής συμπεριφοράς αριθμητικών συναρτήσεων έχει υπάρξει αρκετές φορές αντικείμενο έρευνας στη θεωρία αριθμών. Μέρος αυτής της έρευνας αποτελεί η μελέτη των τιμών αριθμητικών συναρτήσεων σε διαδοχικούς ακεραίους. Προς αυτήν την κατεύθυνση, σε αυτήν την ομιλία, θα αποδείξουμε ότι αν για μια θετική πολλαπλασιαστική συνάρτηση f οι τιμές της f(p) στους πρώτους p συγκλίνουν υπό μία έννοια «αργά» προς το 1, οι k-άδες (f(p+1),…,f(p+k)) είναι πυκνές σε έναν υπερκύβο [0,c]k ή σε ένα σύνολο της μορφής [C,+∞)k. Το θεώρημα που θα δούμε γενικεύει προηγούμενα αποτελέσματα των De Koninck και Luca.

Αφίσα ομιλίας