[05/06/2020] Σεμινάριο Γεωμετρίας – Γεώργιος Κυδωνάκης, Δομές Poisson σε χώρους πηλίκο πάνω από επιφάνειες Riemann

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020, 13.00 – 14.00. Η ομιλία θα γίνει ONLINE.

Ομιλητής: Γεώργιος Κυδωνάκης, Universite de Strasbourg (IRMA)

Τίτλος: Δομές Poisson σε χώρους πηλίκο πάνω από επιφάνειες Riemann

Περίληψη: Οι ποικιλότητες χαρακτήρων αναγωγικών ομάδων Lie επί μιας επιφάνειας Riemann αποτελούν μια ευρέως μελετημένη οικογένεια πολλαπλοτήτων Poisson. Εν αντιθέσει με τα παραδείγματα δομών Poisson που συναντά κανείς στην κλασική μηχανική, αυτές οι δομές δεν προέρχονται από πεπερασμένης διάστασης συνεφαπτόμενες δέσμες. Υπό τη μη-αβελιανή αντιστοιχία Hodge τέτοιες ποικιλότητες χαρακτήρων αντιστοιχίζονται σε κατάλληλα αλγεβρο-γεωμετρικά πηλίκα, στα οποία μπορεί κανείς να μελετήσει την κατασκευή δομών Poisson από μια αλγεβρική πλέον σκοπιά. Στην ομιλία αυτή θα ασχοληθούμε με την κατασκευή δομών Poisson σε πηλίκα μέσω κατάλληλων αλγεβροϊδών Atiyah. Εργασία εν εξελίξει από κοινού με τους Hao Sun και Lutian Zhao.

Αφίσα ανακοίνωσης