[07/10/2021] Σεμινάριο Μαθηματικής Ανάλυσης – Ελόνα Αγόρα, Pointwise estimates and extrapolation results

Πέμπτη 7 Οκτωβρίου, 11:15 – 12:00. Η ομιλία θα γίνει ONLINE.

Ομιλήτρια: Ελόνα Αγόρα (Instituto Argentino de Matemática ”Alberto P. Calderón” IAM-CONICET, Argentina)

Τίτλος: Pointwise estimates and extrapolation results

Περίληψη: It is well known that the decreasing rearrangement of any Calderón-Zygmund operator is estimated by the sum of Hardy operator and its adjoint. In this talk, we prove similar pointwise estimates for the decreasing rearrangement of Tf, where T covers a wide range of interesting operators in Harmonic Analysis, such as the Bochner-Riesz operators, Rough operators, Sparse operators, Fourier multipliers, operators satisfying a Fefferman-Stein inequality, among others. Relationships of these estimations with extrapolation theory will be discussed throughout the talk. In particular, some extensions of Zygmund and Yano extrapolation results will be considered.

This talk is based on joint results with J. Antezana, M. J. Carro and S. Baena.

Αφίσα ομιλίας