[08/06/2021] Σεμινάριο Μαθηματικής Ανάλυσης – Χριστίνα Γιαννίτση, ℓp και sparse φράγματα για διακριτούς τελεστές μέσου όρου χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση διαιρέτη

Τρίτη 8 Ιουνίου, 15:15 – 16:00. Η ομιλία θα γίνει ONLINE. ΠΡΟΣΟΧΗ στην αλλαγή ώρας.

Ομιλήτρια: Χριστίνα Γιαννίτση (Georgia Institute of Technology)

Τίτλος: p και sparse φράγματα για διακριτούς τελεστές μέσου όρου χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση διαιρέτη.

Αφίσα ομιλίας