[09/01/2020] Σεμινάριο Μαθηματικής Ανάλυσης – Απόστολος Γιαννόπουλος, Νορμες αθροισμάτων λογαριθμικά κοίλων τυχαίων διανυσμάτων

Πέμπτη 9 Ιανουαρίου, Αίθουσα Μ2, 10.15-11.00.

Ομιλητής: Απόστολος Γιαννόπουλος, ΕΚΠΑ

Τίτλος: Νορμες αθροισμάτων λογαριθμικά κοίλων τυχαίων διανυσμάτων

Περίληψη ομιλίας

Αφίσα ανακοίνωσης