[09/03/2021] Σεμινάριο Μαθηματικής Ανάλυσης – Μαρία Κούρου, Φασματική Τιμή Ημιομάδας Ολόμορφων Συναρτήσεων και Αρμονικό Μέτρο

Τρίτη 9 Μαρτίου, 17:15 – 18:00. Η ομιλία θα γίνει ONLINE. Προσοχή στην αλλαγή ώρας.

Ομιλήτρια: Μαρία Κούρου (ΑΠΘ)

Τίτλος: Φασματική Τιμή Ημιομάδας Ολόμορφων Συναρτήσεων και Αρμονικό Μέτρο

Αφίσα ομιλίας