[09/04/2021] Σεμινάριο Γεωμετρίας – Χρήστος-Raent Όντι, On the conjectured extension of a classical theorem of Hilbert

Παρασκευή 9 Απριλίου, 18:00 – 19:00. Η ομιλία θα γίνει ONLINE.

Ομιλητής: Χρήστος-Raent Όντι (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Τίτλος: On the conjectured extension of a classical theorem of Hilbert

Περίληψη: In 1901 Hilbert proved that there is no isometric immersion from the complete hyperbolic plane ℍ2 into three-dimensional Euclidean space ℝ3. It is a long-standing problem if the complete hyperbolic space ℍn can be isometrically immersed in the Euclidean space ℝ2n-1, when n ≥ 3. In fact, the non-existence of such an immersion has been frequently conjectured by several mathematicians, among them Yau (1982), Moore (2002) and Gromov (2017). The aim of our talk is to show that: if such an immersion exists then the second fundamental form of that immersion has exponential growth. This is a joint work with Marcos Dajczer (IMPA) and Theodoros Vlachos (University of Ioannina).

Αφίσα ομιλίας