[16/03/2021] Σεμινάριο Μαθηματικής Ανάλυσης – Οδυσσέας Μπάκας, Σημειώσεις πάνω στη δομή μιας κλάσης χώρων Hardy-Orlicz

Τρίτη 16 Μαρτίου, 11:15 – 12:00. Η ομιλία θα γίνει ONLINE.

Ομιλητής: Οδυσσέας Μπάκας (Πανεπιστήμιο του Lund)

Τίτλος: Σημειώσεις πάνω στη δομή μιας κλάσης χώρων Hardy-Orlicz

Περίληψη: Κύριος σκοπός της ομιλίας αυτής αποτελεί η παρουσίαση κάποιων πρόσφατων αποτελεσμάτων που αφορούν στη δομή μιας κλάσης χώρων Hardy-Orlicz, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον χώρο Hlog.

Στο πρώτο μέρος της ομιλίας θα παρουσιάσουμε εν συντομία πώς οι χώροι Hardy-Orlicz υπεισέρχονται κατά τρόπο φυσικό στην αρμονική ανάλυση και στη συνέχεια, θα μελετήσουμε δυαδικές εκδοχές των χώρων αυτών εστιάζοντας σε μια επέκταση ενός σχετικού αποτελέσματος του T. Mei για τον χώρο Hardy H1.

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας θα μελετήσουμε τη συμπεριφορά των συντελεστών Fourier στοιχείων του Hlog. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιάσουμε μια εκδοχή μιας κλασικής ανισότητας των Hardy και Littlewood για την περίπτωση του χώρου Hlog, η οποία μας δίνει μια ακριβή περιγραφή της τάξης μεγέθους των συντελεστών Fourier κατανομών στον Hlog.

Τα αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν αποτελούν από κοινού εργασία με τη Sandra Pott, τον Salvador Rodriguez-Lopez και τον Alan Sola.

Αφίσα ομιλίας