[16/04/2021] Σεμινάριο Γεωμετρίας – Μιχάλης Κ. Μάρκελλος, Rigidity of the Hopf fibration

Παρασκευή 16 Απριλίου, 18:00 – 19:00. Η ομιλία θα γίνει ONLINE.

Ομιλητής: Μιχάλης Κ. Μάρκελλος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

Τίτλος: Rigidity of the Hopf fibration

Περίληψη: In this talk, we study minimal maps between euclidean spheres. The Hopf fibrations provide explicit examples of such minimal Riemannian submersions. Moreover, their corresponding graphs have second fundamental form of constant norm. We prove that a minimal submersion from 𝕊3 to 𝕊2 whose Gauss map satisfies a suitable pinching condition must be weakly conformal and with totally geodesic fibers. Furthermore, we show that a minimal map f : U ⊂ 𝕊3 → 𝕊2, defined on an open neighbourhood U of 𝕊3 with constant singular values and constant norm of the second fundamental form is either constant or coincides with the standard Hopf fibration.

Αφίσα ομιλίας