[18/05/2021] Σεμινάριο Μαθηματικής Ανάλυσης – Νικόλαος Ρόιδος, Curve shortening flow on Riemann surfaces

Τρίτη 18 Μαΐου, 11:15 – 12:00. Η ομιλία θα γίνει ONLINE.

Ομιλητής: Νικόλαος Ρόιδος (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Τίτλος: Curve shortening flow on Riemann surfaces

Περίληψη: We start by recalling some classical results concerning the problem of curve shortening flow on Riemann surfaces. Then we consider the same problem on Riemann surfaces with singular metrics. This flow is governed by a degenerate quasilinear parabolic equation. It turns out that, if we start with a curve passing from a singular point of the surface, then the evolving curve stays fixed at this point. We also discuss some collapsing and convergence results.

Αφίσα ομιλίας