[19/12/2019] Σεμινάριο Μαθηματικής Ανάλυσης – Μιχάλης Μούργογλου, Θεωρία ομαλότητας και συνάρτηση Green για ελλειπτικές διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους δεύτερης τάξης με συντελεστές μικρότερης τάξης σε μη φραγμένα χωρία

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, Αίθουσα Μ2, 11.15-12.00

Ομιλητής: Μιχάλης Μούργογλου, Universidad del País Vasco

Τίτλος: Θεωρία ομαλότητας και συνάρτηση Green για ελλειπτικές διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους δεύτερης τάξης με συντελεστές μικρότερης τάξης σε μη φραγμένα χωρία

Περίληψη: Σε αυτή την ομιλία θα παρουσιάσω την επέκταση της θεωρίας των De Giorgi/Nash/Moser για λύσεις ελλειπτικών διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους αμιγώς δεύτερης τάξης σε μη φραγμένα χωρία, σε λύσεις εξισώσεων που περιέχουν και όρους πρώτης και μηδενικής τάξης. Οι όροι μικρότερης τάξης βρίσκονται είτε στο χώρο Lorentz είτε στο χώρο Stummel-Kato. Οι εκτιμήσεις που παίρνουμε δεν εξαρτώνται απο το χωρίο ή την κλίμακα, ενώ δεν υποθέτω ότι οι νόρμες των συντελεστών είναι μικρές ή ότι η αντίστοιχη διγραμμική μορφή είναι coercive. Αν έχω χρόνο θα μιλήσω για το πρόβλημα του Dirichlet και για την κατασκευή της συνάρτησης Green.

Αφίσα ανακοίνωσης